"เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" : การประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ
 
 
มหามงคลวโรกาส ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
ร่วมเฉลิมฉลอง
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เมนูหัวข้อ
กคพ. on facebook
โครงงาน on facebook
ที่ปรึกษาโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เอกสารโครงการ
MoralProjectChannel - VDOตัวอย่างโครงงานฯ
Tatiyampi
รักดีไม่โดดเดี่ยว
กระดานข่าว
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตั้งชื่อการ์ตูนสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรา
ค้นหา
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 65,535
สมาชิกคนล่าสุด: comefearcibia
ผู้สนับสนุนโครงการ


สรุปผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปี 2550โครงงานที่ได้รับโล่เกียรติยศพระราชทาน "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติมศักดิ์

๑.โครงงาน รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม (Animal Care for Society)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่มเมตตาธรรม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
(ครูที่ปรึกษา คุณครูชะบา อ่อนนาค โทร. ๐๘๖ ๖๒๙๒๘๕๙)
website
>> รับชมวีดีทัศน์ << (Eng subtitle)
>> รายการทีวีชาวบ้าน<< (ตอนที่ 1)
>> รายการทีวีชาวบ้าน<< (ตอนที่ 2)
>> รายการทีวีชาวบ้าน<< (ตอนที่ 3)

และขอแสดงความยินดี อนุโมทนา ต่อ ๙ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๐
รวมทั้งแสดงความยินดีต่อทั้ง ๑๒,๐๐๐ โครงงานทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ต่างก็ได้แสดงเจตนารมย์ร่วมกันในการทำความดี
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชบพิธ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

ขอให้ทุกโครงงานได้รางวัลที่แท้จริง คือความดีงามในหัวใจของคนทุกคน ...
ขอให้กำลังใจในการร่วมกันทำความดีอย่างมีปัญญาต่อไปตราบนานเท่านาน


โครงงานที่ได้รับ รางวัลโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีจำนวน ๙ โครงงานดังนี้

๑.โครงงานคลีนิคคุณธรรม สร้างสรรค์ความดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม กัลยาณมิตรฤทธิยาวรรณาลัย ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต ๒
(ครูที่ปรึกษา คุณครูสุขุมา การสมใจ โทร 081-3753847)

๒.โครงงานมอบรักจริงใจ สานสายใยให้ครอบครัว เพื่อหัวใจดวงน้อย สร้างรอยยิ้มให้แก่กัน คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม เด็กดีมีคุณธรรมวิถีพุทธ ร.ร.บ้านปากคะยาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒
(ครูที่ปรึกษา คุณครูกนิษฐา ทัพมอญ โทร 055-427653 086-2093024)

๓.โครงงานลดละเลิกบุหรี่-เมรัยสานสายใยเทิดไท้องค์ราชันย์ คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม ดวงตาเห็นธรรม ร.ร.เวียงมอกวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒
(ครูที่ปรึกษา คุณครูศานติกรศิ์ วงศ์เขียว โทร 081-2887283)

๔.โครงงานความรักความห่วงใยผู้สูงวัยเทิดไท้องค์ราชันย์ คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก) >> รับชมวีดีทัศน์ << (ใหม่)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม อาสาสมัครรักผู้สูงวัย ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑
(ครูที่ปรึกษา คุณครูเด่นอุดร กัตติยบุตร โทร 042-528424 084-5226386)

๕.โครงงานรักนวลสงวนตัวทำความดีถวายในหลวง คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม กลุ่มสานต่อ ร.ร.ปรางค์กู่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
(ครูที่ปรึกษา คุณครูปราโมทย์ แหวนเงิน โทร 087-0280779)

๖.โครงงานเยาวชนไทย สานสายใย ใส่ใจคนรอบข้าง คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม อโรมาเทอราพี ร.ร.บ้านหนองติ้ว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
(ครูที่ปรึกษา คุณครูสุมิตรา ชุนรัมย์ โทร 044-676064 087-4522730) >> รับชมวีดีทัศน์ << (ใหม่)
๗.โครงงาน D-KETCHUP ๘ ภารกิจพิชิตใจตนเอง คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม Possible ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑
(ครูที่ปรึกษา คุณครูสมใจ ฉายขจร โทร 032-323508 081-9439097)

๘.โครงงานประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐานความพอเพียง คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม เยาวชนรวมพลทำความดี ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑
(ครูที่ปรึกษา คุณครูเบญจพร คงตระกูล โทร 081-5975273)

๙.โครงงานเพลงธรรมนำเยาวชนสร้างคนดีวิถีพุทธ ถวายในหลวง คลิกที่นี่ (เฉพาะสมาชิก)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม น้องธรรมะ ร.ร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
(ครูที่ปรึกษา คุณครูชาตรี บุญมี โทร 089-1472035)>> รับชมวีดีทัศน์ << (ใหม่)

และขอแสดงความยินดี อนุโมทนา ต่อ
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ(สมทบ) ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๐

ที่แม้ไม่ได้รับรางวัลใดๆหรือได้รับพิจารณาผ่านเข้ารอบจากการประกวด แต่ยังมุ่งมันพากเพียรทำความดีต่อไปสร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง สมควรแก่การยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างในการทำความดีรวมทั้งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามสืบไป

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ(สมทบ) ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๐
มีจำนวน ๒ โครงงานดังนี้


๑.โครงงานจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยด้วยดนตรีและวิถีไทย >> รับชมวีดีทัศน์ << (ใหม่)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม พลังแห่งไมตรี ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

๒.โครงงานการประกวดละครสั้นคุณธรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม SKIT Contest Project ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑


ดาวน์โหลด:
- รวมสรุปย่อ ๑ หน้ากระดาษ ๙ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น )
- ตัวอย่างรายงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2550 (ทั้งหมด 9 โครงงาน) (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)

หมายเหตุ กรณีที่มิได้สมัครเป็นสมาชิก โปรแกรมจะเข้าไปที่หน้าของหมวดหมู่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่สามารถมองเห็นโฟลเดอร์รวมของตัวอย่างรายงานโครงงานได้ จะมองเห็นและสามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้ ก็เฉพาะแต่สมาชิกเท่านั้น!!
รับชมวีดีทัศน์

สารคดีดอกไม้บานสื่อสารความดี (Eng subtitle)

โครงงาน รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม (Animal Care for Society)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่มเมตตาธรรม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
(ครูที่ปรึกษา คุณครูชะบา อ่อนนาค โทร. ๐๘๖ ๖๒๙๒๘๕๙)
สารคดีดอกไม้บานสื่อสารความดี ตอน ฮักแพงแบ่งรักสู่ผู้สูงวัย

โครงงานความรักความห่วงใยผู้สูงวัยเทิดไท้องค์ราชันย์
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม อาสาสมัครรักผู้สูงวัย ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑
(ครูที่ปรึกษา คุณครูเด่นอุดร กัตติยบุตร โทร 042-528424 084-5226386)
สารคดีมหัศจรรย์เด็กไทย ตอน จิตอาสาเยียวยาผู้ป่วย

โครงงานจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยด้วยดนตรีและวิถีไทย
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม พลังแห่งไมตรี ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

ให้คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดล็อกอินก่อนการให้คะแนน.

ไม่มีการให้คะแนน.
๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๘
สู่ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงงานคุณธรรม ที่ดีที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร?

เป็นงานใหญ่ของโรงเรียน นักเรียนมาช่วยนำเสนอให้

เป็นงานของคุณครูที่ต้องการมีผลงาน จึงให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานของคุณครูที่อดทนดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่ไหวแล้ว สั่งบังคับให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานที่นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดริเริ่มขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาของตนเองหรือของโรงเรียน-ชุมชน โดยมีคุณครูหรือผู้บริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน

คุณต้องล็อกอินก่อน.