"เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" : การประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ
 
 
มหามงคลวโรกาส ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
ร่วมเฉลิมฉลอง
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เมนูหัวข้อ
กคพ. on facebook
โครงงาน on facebook
ที่ปรึกษาโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เอกสารโครงการ
MoralProjectChannel - VDOตัวอย่างโครงงานฯ
Tatiyampi
รักดีไม่โดดเดี่ยว
กระดานข่าว
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตั้งชื่อการ์ตูนสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรา
ค้นหา
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 65,535
สมาชิกคนล่าสุด: comefearcibia
ผู้สนับสนุนโครงการ


ดาวน์โหลด: My บทความ
พุทธศาสนา กับ วิทยาศาสตร์ และมุมมองต่อการบวช
สัมภาษณ์ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส เลขานุการเครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม โดย NewHeart NewWorld
License: icare: NewHeart NewWorld O/S: Youtube เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 27.09.12 ดาวน์โหลด: 1673 ดาวน์โหลด ()
จากพุทธชยันตี ถึง สังฆชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ฯ สู่ชัยชนะของทั้งสังคม
จากพุทธชยันตี ถึง สังฆชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
จากชัยชนะแห่งการตื่นรู้ภายในตน สู่ชัยชนะของทั้งสังคม
License: โพธิอาสา O/S: google docs เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 25.07.12 ดาวน์โหลด: 851 ดาวน์โหลด ()
จดหมายเหตุพุทธชยันตี พุทธศักราช 2555
จดหมายเหตุพุทธชยันตี พุทธศักราช ๒๕๕๕
จากพุทธชยันตี ถึง สังฆชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
License: โพธิอาสา O/S: google docs เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 23.07.12 ดาวน์โหลด: 1990 ดาวน์โหลด ()
แผ่นพับ มหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้
แผ่นพับ มหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้
- พุทธชยันตี มีความเป็นมาอย่างไร?
- พุทธชยันตี มีความหมายอย่างไร?
- 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ คำนวณอย่างไร?
- วาระพุทธชยันตี คนไทยควรทำอะไรบ้าง?
License: กคพ. O/S: PDF เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 24.05.12 ดาวน์โหลด: 2259 ดาวน์โหลด ()
ศรีสัมพุทธชยันตี วิสาขปุณณมีบูชา ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
เแผ่นพับข้อมูล
ศรีสัมพุทธชยันตี
วิสาขปุณณมีบูชา ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 15.03.12 ดาวน์โหลด: 2605 ดาวน์โหลด ()
หนังสือ "พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
แจกฟรี เป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
License: เครือข่ายพุทธชยันตี - สังฆะเพื่อสังคม O/S: PDF เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 15.03.12 ดาวน์โหลด: 5136 ดาวน์โหลด ()
พุทธชยันตี มหาธัมมาภิสมัย 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้
- พุทธชยันตี มีความเป็นมาอย่างไร?
- พุทธชยันตี มีความหมายอย่างไร?
- 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ คำนวณอย่างไร?
- รัฐบาลควรทำอะไรบ้าง?
- ภาคประชาชนควรปฏิบัติบูชาอย่างไร?
License: เครือข่ายพุทธชยันตี - สังฆะเพื่อสังคม O/S: MS Word เวอร์ชั่น: Starter 2010
เพิ่มเมื่อ: 07.03.12 ดาวน์โหลด: 3188 ดาวน์โหลด ()
๒๖๐๐ ๘๔ พุทธชยันตีเฉลิมราช ทำไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลก
ฟื้น "วิถีทำบุญร่วมกัน" เป็นปฏิบัติบูชาตั้งแต่วิสาขบูชา ๕๓ นี้เป็นต้นไป
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 28.05.10 ดาวน์โหลด: 24822 ดาวน์โหลด ()
ประวัติย่อ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
ประวัติย่อ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 10.05.09 ดาวน์โหลด: 1070 ดาวน์โหลด ()
บทความพิเศษ การเมืองใหม่ ของ ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ยังไปไม่ถึงสัมมาทิฏฐิ
ติดกรอบแต่กลไกของนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ มีแต่ Input Output
แต่ไม่มี Process ของการพัฒนามนุษย์
เส้นผมบังภูเขาเสียนี่กระไร
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 29.09.08 ดาวน์โหลด: 1151 ดาวน์โหลด ()
ปุจฉาวิสัชนา การเมืองใหม่ ประชาธิปไตยหัวใจมนุษย์
ตอบจดหมายเรื่องการเมืองใหม่
License: O/S: MS-Word เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 22.09.08 ดาวน์โหลด: 1624 ดาวน์โหลด ()
ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย กับ ธัมมิกประชาธิปไตย
มรดกธรรมหลวงพ่อพุทธทาส และแนวทางพระราชทาน สำหรับการปฏิรูปการเมืองไทย
(ที่คนไทยทุกคนควรเรียนรู้ และต้องเริ่มนำมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ)
License: O/S: MS-Word เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 06.09.08 ดาวน์โหลด: 4500 ดาวน์โหลด ()
การเมืองแบบใหม่: การเมืองหัวใจมนุษย์
การเมืองที่มีหัวใจอยู่ที่การเรียนรู้และพัฒนามนุษย์
License: O/S: MS-Word เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 06.09.08 ดาวน์โหลด: 5213 ดาวน์โหลด ()
๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๘
สู่ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงงานคุณธรรม ที่ดีที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร?

เป็นงานใหญ่ของโรงเรียน นักเรียนมาช่วยนำเสนอให้

เป็นงานของคุณครูที่ต้องการมีผลงาน จึงให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานของคุณครูที่อดทนดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่ไหวแล้ว สั่งบังคับให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานที่นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดริเริ่มขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาของตนเองหรือของโรงเรียน-ชุมชน โดยมีคุณครูหรือผู้บริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน

คุณต้องล็อกอินก่อน.