"เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" : การประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ
 
 
มหามงคลวโรกาส ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
ร่วมเฉลิมฉลอง
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เมนูหัวข้อ
กคพ. on facebook
โครงงาน on facebook
ที่ปรึกษาโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เอกสารโครงการ
MoralProjectChannel - VDOตัวอย่างโครงงานฯ
Tatiyampi
รักดีไม่โดดเดี่ยว
กระดานข่าว
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตั้งชื่อการ์ตูนสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรา
ค้นหา
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 65,535
สมาชิกคนล่าสุด: comefearcibia
ผู้สนับสนุนโครงการ


ดาวน์โหลด
0 Tipitaka D-Studies ธัมมสิกขา จาก พระไตรปิฎก (1)
เชิญชาวพุทธแท้จริงมาร่วมทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จากการศึกษาพระธัมมวินัยจากพระไตรปิฎก อัฏฐกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์วิเสสต่างๆ ตามระบบที่เป็นมาตรฐานในทางพุทธสาสนาเถรวาทที่ถูกต้อง
0 ธัมมะคือคุณากร - สื่อเรียนรู้ พุทธศาสนา (11)
สื่อเรียนรู้ พุทธศาสนา สำหรับการเสริมสร้างภูมิธัมม์ ภูมิรู้ ในทางพระธัมมวินัยให้แก่ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา และพุทธมามกะที่สนใจ
01. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559 - 2560 (2)
ฉลองครบรอบ ๑๐ โครงการ และเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์
1. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม พุทธชยันตีเฉลิมราช ปีการศึกษา 2553 - 2557 (15)
โครงการปี 2553 - 2557 เนื่องในทวิศุภมงคล "พุทธชยันตีเฉลิมราช"
2.โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ - ศูนย์เรียนรู้โครงงานเยาวชนไทย ปี 2552 (6)
โครงการปี 2552
3.โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี 2551 (22)
My บทความ (13) TATIYAMPI รักดีไม่โดดเดี่ยว (8)
ปรากฏการณ์อัศจรรย์ทางดนตรีที่รังสรรค์โดยเยาวชน
ตราสัญลักษณ์ - LOGO (6) เพลงในโครงการ อัลบั้ม1 & อัลบั้ม2 เพิ่มเนื้อร้องและคอร์ดกีตาร์) (20)
ภาพวีดิทัศน์ (17) เยาวชนค้นธรรมนำสื่อความดี (12)
หนังสือและบทความเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม (7) เอกสาร/ตัวอย่างรายงานโครงงานคุณธรรม ปี 2549 (16)
เอกสาร/ตัวอย่างรายงานโครงงานคุณธรรม ปี 2550 (11) เอกสาร/ตัวอย่างรายงานโครงงานคุณธรรม ปี 2551 (4)
เอกสารการศึกษา-โรงเรียนวิถีพุทธ (13) ฯลฯ (11)
อื่นอื่นอีกมากมาย
๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๘
สู่ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงงานคุณธรรม ที่ดีที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร?

เป็นงานใหญ่ของโรงเรียน นักเรียนมาช่วยนำเสนอให้

เป็นงานของคุณครูที่ต้องการมีผลงาน จึงให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานของคุณครูที่อดทนดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่ไหวแล้ว สั่งบังคับให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานที่นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดริเริ่มขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาของตนเองหรือของโรงเรียน-ชุมชน โดยมีคุณครูหรือผู้บริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน

คุณต้องล็อกอินก่อน.